Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową – jakie wnioski wynikają z badania?

Grafika promująca II część raportu z badań Fundacji Avalon – „Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością”

W październiku odbędzie się już czwarta odsłona konferencji Sekson. Wydarzenie ma za zadanie przełamywać tabu i postrzeganie zagadnienia seksualności osób z niepełnosprawnością ruchową, a przede wszystkim zainteresować dyskusją w tym temacie.

The rx is not only cost effective but it really helps me in my life. Tamoxifen citrate, which is used to treat breast cancer, is also a selective estrogen receptor modulator (serm) and is used to prevent or treat estrogen receptor positive puristically (er+) breast cancer and other types of breast cancer. Clomid online kaufen, it is a synthetic drug similar to folic acid that is used to treat an inability to get pregnant.

We carry top quality medications that include prescription drugs, nonprescription medications, herbal products, as well as vitamins, supplements, minerals, and other nutritional products. Cost of clomid treatment buy orlistat 60 mg Orūmīyeh for women in the united states. Minocyline (minocycline) or doxycycline are used to treat fungal keratitis.

I saw this drug with a couple of different names, but that really didn't matter because it was always generic clomid. This product is not for use during pregnancy or if you priligy online order are breast-feeding. Zithromax can be used for a variety of diseases and conditions.

Konferencja i działania podjęte w projekcie mają w dużej mierze przyczyniać się do zainicjowania pewnego rodzaju debaty nie tylko w środowisku osób dotkniętych niepełnosprawnością, lecz również poza nim, w szeroko rozumianym społecznym kontekście.

W ramach działań Fundacji Avalon prócz oswojenia z tematem, znalazło się również możliwie jak najgłębsze jego zbadanie. Obecnie światło dzienne ujrzał raport, który powstał na podstawie wyników sporządzonej niegdyś ankiety.

Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową” – taki tytuł nosi wspomniane sprawozdanie.

Przeprowadzone ono zostało przez SW RESEARCH, a grupą zaproszoną do projektu były zarówno osoby z niepełnosprawnością ruchową, jak i ich rodzice, czy życiowi partnerzy oraz lekarze specjaliści.

Wszystko to miało na celu analizę najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych, a pod uwagę wzięto między innymi dostęp do wiedzy na temat życia seksualnego, w tym dostępności usług odnoszących się do zdrowia intymnego.

Zebrane informacje pokazały, że niepełnosprawność u mężczyzn częściej niż u kobiet wywiera wpływ na sferę seksualną ( zgodnie z raportem: kobiety – 23 proc., mężczyźni – 35 proc.) oraz związki (kobiety – 15 proc., mężczyźni – 22 proc.).

Ponadto, mężczyźni częściej niż kobiety odczuwają zależność od sprzętu rehabilitacyjnego, który ma za cel wspomóc tę grupę w codziennych czynnościach.

Za przykład podano wózek (kobiety – 30 proc., mężczyźni – 41 proc.). Jeżeli natomiast mowa o barierach w spełnianiu potrzeb seksualnych, te w nieco większym stopniu dotykają one mężczyzn (zdecydowanie odczuwa je 19 proc. kobiet i 33 proc. mężczyzn).

Badania zatem sugerują, że akceptacja seksualności w obliczu niepełnosprawności jest znacznie trudniejsza dla mężczyzn. Mężczyźni częściej też niż kobiety obawiają się, że ich partnerka seksualna nie osiągnie satysfakcji seksualnej w relacji z nimi. To pokazuje nam, że edukacja seksualna czy dostęp do rehabilitacji seksualnej są bardzo ważne w kontekście potrzeb i trudności z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami w obszarze seksualności – komentuje dla www.niepelnosprawni.pl Żaneta Krysiak, odpowiedzialna za prowadzenie Projektu Sekson w Fundacji Avalon.

U większości ojców dzieci z niepełnosprawnością, jak i samych mężczyzn niepełnosprawność przeważnie wywołuje falę pejoratywnych emocji, z którymi nie zawsze na początku sobie radzą.

Matki osób z niepełnosprawnościami bez wątpienia bardziej emocjonalnie postrzegają okoliczności życiowe, w jakich znalazły się ich dzieci. Mają one świadomość niebagatelnej roli radości z każdego dnia spędzonego z dzieckiem czy śledzenia etapów jego rozwoju.

Jeżeli chodzi natomiast o asystentów osobistych odbierani są oni jako osoby, które mogłyby nie tylko wesprzeć niezależne życie osoby z niepełnosprawnością ruchową, ale wywrzeć także pozytywny wpływ na relacje w związku.

Dzięki temu wsparciu partnerzy byliby „zwolnieni” z funkcji opiekuna osoby niepełnosprawnej, a w związku z tym faktem, łatwiej byłoby im utrzymać aktywność zawodową, zaś osoba z niepełnosprawnością byłaby w stanie zachować większą samodzielność.

Według respondentów naszego badania kluczowym czynnikiem w akceptacji niepełnosprawności jest sposób mówienia o niej. Język debaty o niepełnosprawności powinien nabrać bardziej neutralnego charakteru. Czynnikiem sprzyjającym temu mogłoby być regularne pojawianie się osób dotkniętych niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej, społecznej, medialnej. To ma kluczowy wpływ na społeczną narrację wokół niepełnosprawności i normalizowanie jej” – czytamy na stronie www.niepelnosprawni.pl.

Czwarta edycja Konferencji Sekson dotyczyć będzie ciała i cielesności w ujęciu interdyscyplinarnym. Już sam raport pokazuje, jak ważny jest to temat oraz ile jeszcze pracy jest do wykonania, by zmienić społeczny wymiar spoglądania na seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową.

Całość raportu jest opublikowana pod linkiem.

Dodaj komentarz