Przejdź do treści

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

12 maja złożono w Sejmie projekt ustawy o ochronie małoletnich.

Dzisiaj mamy już 1 czerwca, a do tej pory nie doczekano się jeszcze druku sejmowego, pomimo faktu, że szkic ustawy wnosi wiele istotnych zmian w systemie ochrony dzieci w naszym kraju.

Propozycje zawarte w dokumencie z pewnością miałyby ogromny wpływ na zapobieganie tragicznym wydarzeniom, takim jak niedawna śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy.

Przedstawiciele Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz innych organizacji pozarządowych zwracają się do Marszałek Elżbiety Witek o niezwlekanie i jak najpilniejsze rozpoczęcie prac nad ustawą.

Nowa ustawa zakłada poprawki w dotychczasowym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, to projekt poselski współtworzony przez wiceministra sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego.

Leży on w Sejmie od ponad dwóch tygodni i zakłada rozwiązania, mające na celu ochronę dzieci przed przemocą i zapewnienie im kompleksowego wsparcia w przypadku doznawania krzywdy.

Projekt przewidywałby:

  • dokładne przyjrzenie się ekstremalnym, kończącym się śmiercią przypadkom poniżania i wyrządzania zła dzieciom;
  • sporządzenie standardów ochrony dzieci we wszystkich placówkach, które pracują z najmłodszymi;
  • działanie krajowych strategii przeciw przemocy wobec nieletnich oraz;
  • przestępstwom na tle seksualnym wobec dzieci, a także;
  • obligatoryjne szkolenia dla sędziów rodzinnych.

Od dawna jako Fundacja apelujemy o rozwiązania, które znalazły się w projekcie ustawy. Na wielu poziomach uszczelniają system ochrony dzieci, począwszy od wprowadzenia standardów ochrony dzieci, które będą obowiązkowe dla wszystkich podmiotów pracujących z dziećmi, tak by szybciej i skuteczniej reagowały na oznaki przemocy wobec dzieci, poprzez większą podmiotowość i uwzględnienie potrzeb dziecka uczestniczącego w postępowaniach sądowych, po analizę śmiertelnych i poważnych przypadków krzywdzenia dzieci, w celu wyciągania wniosków i poprawy systemu ochrony dzieci – mówi Renata Szredzińska, członek zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Na te rozwiązania czekają też dzieci w Polsce. 1 czerwca byłby świetną symboliczną datą na rozpoczęcie prac nad projektem. Mamy nadzieję, że Pani Marszałek skieruje jak najszybciej projekt pod obrady, pokazując tym samym, że ostatnie dziecięce tragedie, jak np. śmierć Kamila z Częstochowy nie poszły w niepamięć – zaznacza pani Szredzińska.

Jak najszybsze uchwalenie zmian prawnych zwiększyłoby bezpieczeństwo dzieci w Polsce i zapewniłoby im odpowiednią ochronę.

Fundacja wystosowała apel o niezwłoczne podjęcie prac nad projektem, aby krajowe strategie ochrony dzieci mogły jak najszybciej wejść w życie.

– Jako Fundacja jesteśmy gotowi wspierać proces legislacyjny – komentuje na łamach portalu www.niepelnosprawni.pl Monika Kamińska, rzecznik prasowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Link do apelu Fundacji: Apel do Pani Marszałek Elżbiety Witek o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o ochronie małoletnich

Link do projektu ustawy: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH zbiera podpisy pod petycją „DOŚĆ PRZEMOCY WOBEC DZIECI!”. Organizatorzy petycji domagają się natychmiastowego wprowadzenia ustawy, ponad podziałami politycznymi.

Link do petycji: DOŚĆ PRZEMOCY WOBEC DZIECI!

Dodaj komentarz