Przejdź do treści

Zgłoś sąsiada do ogrzania

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza na spotkanie, które będzie miało miejsce 16 czerwca bieżącego roku w Poznaniu, w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, przy ulicy Świętego Wincentego 6/9. Początek zaplanowano na godzinę 14.20.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji. Program ten finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach działań podjętych przez inkubator innowacji społecznych  beneficjenci ostateczni projektu, przy wsparciu grantowym, wygenerowali pomysły na rozwiązanie problemów mieszkańców Śląska odpowiadające na potrzeby społeczne i wyzwania oddolne lokalnych i regionalnych instytucji, wliczając w to organizacje trzeciego sektora, firm i przedsiębiorstwa oraz samorządy. Ze względu na uniwersalny charakter wypracowanych wyników mogą one okazać się interesujące dla instytucji i organizacji zajmujących się podobną tematyką,

na terenie całego kraju.

Organizatorzy pragną zainteresować organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej oraz inne organizacje działające w regionie wielkopolskim jednym z wypracowanych rozwiązań innowacyjnych w ramach modelu NIWELOWANIE SKUTKÓW SPOŁECZNYCH UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO, który nosi tytuł “Opracowanie standaryzowanego modelu wsparcia doradczego dla osób z grupy ubóstwa energetycznego/ Zgłoś sąsiada do ogrzania”.

Wypracowane rozwiązanie oparte jest  na narzędziu elektronicznym, działającym na stronie internetowej Zgłoś sąsiada do ogrzania (https://ogrzejsasiada.pl) znacząco skracające ścieżkę dotarcia do osób zagrożonych wykluczeniem z powodu ubóstwa energetycznego. Ważnym składnikiem innowacji jest narzędzie cyfrowe, które agreguje dane dotyczące zgłoszeń i pozwala na pracownikom gminnym na sprawne i konstruktywne działanie.

W ramach projektu przygotowano materiały informacyjne oraz broszurę dla jednostek samorządu terytorialnego na temat implementacji rozwiązania w zainteresowanych gminach.

Spotkanie poprowadzi Pan Patryk Swoboda, autor projektu innowacyjnego ze wsparciem Pani Agaty Lewandowskiej, eksperta Fundacji Fundusz Współpracy.

Spotkanie towarzyszyć będzie konferencji Ekonomia solidarna – źródło kształtowania świadomości społecznej, która odbędzie się również w piątek, 16 czerwca 2023 r.  Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, przy ulicy  Świętego Wincentego 6/9, w godzinach od 10:00 do 14:20.

Dodaj komentarz