Przejdź do treści

Trójmiejski Park Krajobrazowy ze ścieżką dedykowaną niepełnosprawnym

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym powstała ponad kilometrowa ścieżka umożliwiająca kontakt z przyrodą osobom z niepełnosprawnościami.

Są na niej między innymi specjalistyczne tablice dotykowe, płaskorzeźby czy murale.Zaprogramowano także specjalnie dedykowaną niepełnosprawnym aplikację na telefon.

Trasa sięga długości 1100 metrów. Wytyczono ją w Zajęczej Dolinie w pobliżu Szpitala Dziecięcego na Polankach. Obejmuje ona dziesięć punktów dydaktycznych oraz trzy tablice informacyjne.

W trakcie zajęć osoby z niepełnosprawnością doświadczają bezpośredniego „spotkania” z przyrodą.

Mogą oni dotknąć drzew, liści i owoców czy poznać fakturę kory. Docierają do nich informacje o grubości czy wysokości rosnących tam drzew. Stworzono również punkty odpoczynkowe – to tzw. przysiadaki, są też ławki dla chcących chwili relaksu.

Dla osób niewidomych lub słabowidzących zainstalowano tablicę dotykową, która czyni łatwiejszym poznanie unikalnej rzeźby terenu.

Stworzona została również bezpłatna aplikacja na telefon pod nazwą Zajęcza Dolina. Zawiera moduł przygotowany w Polskim Języku Migowym oraz moduł z tekstem łatwym do czytania. Standardowy moduł jest czytany przez lektora.

W aplikacji znajdziemy także scenariusze lekcji edukacyjnych. Mogą być wykorzystane przez nauczycieli, którzy chcą skorzystać ze ścieżki niezależnie.

Pracownicy parku oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej zostali przeszkoleni w udzieleniu pierwszej pomocy, organizacji wydarzeń oraz wspieraniu osób ze szczególnymi potrzebami.

Dodaj komentarz