Przejdź do treści

Wizyta studentów w Wielkopolskim Oddziale PFRON

logo państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Kilka dni temu w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miały miejsce warsztaty dla studentów Politechniki Poznańskiej.

Studenci poznali zasady działania Funduszu jako instytucji realizującej zadania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób o ograniczonej sprawności. Pracownicy Oddziału Wielkopolskiego PFRON przedstawili studentom korzyści finansowe dla pracodawców z tytułu przyjęcia do pracy osób z niepełnosprawnościami. Omówione zostały także prawa przysługujące osobom niepełnosprawnym, takie jak na przykład możliwość aplikowania o środki PFRON drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu SOW. Przedstawiciele Funduszu podzielili się z podopiecznymi Politechniki wiedzą na temat dostępności oraz zaprezentowali im założenia programu Kompleksowej Rehabilitacji i innych zadań i projektów aktualnie realizowanych przez Fundusz.

Dodaj komentarz