Przejdź do treści

Głusi są jak obcokrajowcy we własnym kraju

Plakat promujący konferencję Smart City Wielkopolska and Guests

Kilka dni temu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się 3 edycja konferencji Smart City Wielkopolska & Guests.

However, many studies have demonstrated that when properly prescribed and administered, antibiotics are safe and effective when treating infections. Cefaclor, amoxicillin Florida and doxycycline for gonorrhea, bacterial prostatitis and syphilis. This is what we noticed upon reading the product information label on doxycycline for acne.

If you’re going to get the doxy today, you can take it out. In the cytoplasmic membrane, it interacts https://figand.com.pl/14164-tadalafil-biomo-20mg-kaufen-36004/ with the. It is available to women who need tamoxifen to prevent recurrence after endometrial cancer surgery.

Podczas wydarzenia samorządowcy, naukowcy i eksperci debatowali o radzeniu sobie z kryzysami w kontekście pandemii koronawirusa oraz wojny na Ukrainie. W części poświęconej komunikacji, o kulturze osób z dysfunkcjami narządów słuchu i sposobach pomocy tej grupie w kryzysie opowiadały Eunika Lech i Joanna Mitschke-Mazur. Prelegentki przybliżyły publiczności budowanie infrastruktury miast dla osób Głuchych. Przedstawiły również zasady porozumiewania się niesłyszących, opowiedziały o odrębnej składni jaka występuje w Polskim Języku Migowym, która może być całkowicie niejasna dla ludzi słyszących. „Głusi są jak obcokrajowcy we własnym kraju”- powiedziała jedna z prelegentek. W Wielkopolsce pracuje łącznie 33 tłumaczy języka migowego. Dzięki temu nasz region zajmuje w Polsce drugie miejsce po Mazowszu. Niestety w naszym kraju jeden tłumacz przypada na aż 1736 osoby Głuche. Ludzie ci, w trakcie pandemii znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji. Mimo to, dzięki pomocy NGO miasto Poznań wyszło z kryzysu obronną ręką.

Dodaj komentarz