Przejdź do treści

Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w Powiecie Poznańskim

Grafika, wirus HPV

Również w 2022 r. Powiat Poznański realizuje projekt zatytułowany „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”.

W ramach przedsięwzięcia odbywają się szczepienia profilaktyczne. Prowadzone są one przy pomocy szczepionki GARDASIL 9, która zabezpiecza przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, wywołanym przez typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Ważnym elementem programu jest także edukacja zdrowotna.

W ramach projektu ze szczepień mogą korzystać:

– kobiety urodzone w 2008 – (dwoma dawkami szczepionki, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu), a jeśli ich liczba będzie mniejsza niż ilość osób planowana do zaszczepienia w ramach Programu w danej gminie, możliwe będzie objęcie w tej gminie szczepieniami mężczyzn urodzonych również w 2008 roku,

– dziewczęta i chłopcy, zaszczepieni jedną dawką szczepionki 9-walentnej w ramach programu realizowanego w 2021 roku poprzez podanie drugiej dawki szczepionki, która będzie uzupełnieniem cyklu szczepienia rozpoczętego w 2021 r., zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

Wszystkie osoby szczepione muszą być zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego (na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych). Wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych na wykonanie szczepienia.

Informacje o zapisach tutaj.

Dodaj komentarz