Grupa terapeutyczna dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w Poradni Punkt

Plakat promujący zajęcia grupy wsparcia dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie

We wtorek, 18 października 2022 r. w godzinach od 15:45 do 17:15 odbędą się pierwsze zajęcia grupy terapeutycznej dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną o nazwie „TRENING LATANIA: ART – TES”.

Warsztaty mają za zadanie wspierać kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczki w  trakcie zajęć będą rozwijały:

– świadomość emocjonalną, związaną z uczuciami, potrzebami, granicami osobistymi, naszymi zasobami i ograniczeniami;

– świadomość społeczną, która związana jest z budowanie i rozwijaniem wartościowych – dobrych relacji;

– świadomość bycia dorosłą kobietą, która wie, że jest wyjątkowa i ważna, szanuję siebie, zna swoje prawa i obowiązki;

Celem grupy jest stworzenie przestrzeni dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną na wymianę myśli, doświadczeń i budowy wspólnego świata, w którym każda z nich może pokazać, że jest ważna i niepowtarzalna.

Zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie we wtorki w godzinach od 15:45 do 17:15 w Poradni Punkt przy ulicy Lusińskiej 31 w Warszawie.

Cena: 100zł

Zapisy: sztukaniepowtarzalna@gmail.com

Dodaj komentarz