Przejdź do treści

Jutro Boże Ciało. Poznaj jego tradycję

Boże Ciało, to innymi słowy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Święto Ciała i Krwi Pańskiej). Obchodzone jest ono 60 dni po Wielkanocy i wypada w czwartek.

Boże Ciało jest zatem świętem ruchomym oraz nakazanym.

Zostało ono ustanowione w 1246 roku, po widzeniach św. Julianny z Cornillon. Już w 1252 r. uroczystość była obchodzona w Niemczech, a w 1320 r. do diecezji krakowskiej wprowadził ją biskup Nankier.

Uroczystość Bożego Ciała uznawana jest za jedno z najistotniejszych świąt kościelnych i ma wyjątkowo bogatą oprawę.

Te niezwykłe obchody związane były z przyjęciem w 1215 roku dogmatu o transsubstancjacji, czyli realnej przemianie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.

Ponadto w 1263 roku w Bolsenie miał miejsce cud eucharystyczny. Hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. Po czasy nam współczesne zachował się korporał, który jest uznawany za ten, na którym podczas wydarzenia zauważono krople krwi. Uroczystość Bożego Ciała ma formę dziękczynną, a łączy się z nim także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Tradycja procesji podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa sięga drugiej połowy XIII w. Do naszego kraju zwyczaj procesji eucharystycznych trafił w XV w. Od początku miał on bardzo podniosły charakter.

W XVI w. z Niemiec dotarł do nas obyczaj śpiewania fragmentów Ewangelii przy czterech, przyozdobionych świeżą zielenią ołtarzach.

W czasie rozbiorów, a także w trakcie II wojny światowej uczestnictwo w procesjach było znakiem wiary, ale także solidarności Polaków. Z uwagi na ten ostatni fakt władze PRLu często zakazywały organizowania procesji, przechodzących ulicami miast.

Cztery ołtarze na trasie procesji podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nie są przypadkowe i wiążą się oczywiście z religią oraz Pismem Świętym. Cztery ołtarze odnoszą się do czterech Ewangelistów.

Procesja ma przystanki przy ołtarzach, a śpiewane są tam perykopy ewangeliczne Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Jeśli chodzi o zwyczaje i wierzenia, nie do końca związaną z religią symbolikę posiadają dekorujące ołtarze świeże gałązki brzozy. Przypisywano im raczej właściwości magiczne i w związku z tym ufano, że chronią one przed złymi mocami. Zatykano je za framugami drzwi oraz poświęconymi obrazami, co miało „odstraszać” grzmoty i pioruny. Gałązki brzozy zanoszono również na pola, żeby były obfite zbiory.

W oktawie Bożego Ciała święci się także wianki z kwiatów i ziół leczniczych. Wianki, podobnie jak gałązki brzozy miały sprzyjać domownikom i odganiać złe duchy, dotyczyło to również zwierząt hodowanych na gospodarstwie. Zakopane natomiast na polu miały chronić zbiory przed szkodnikami i nieurodzajem. Z ziół robiono napary lecznicze na różne dolegliwości.

Boże Ciało to dzień wolny od pracy. W tym roku uroczystość ta przypada jutro, tj. 8 czerwca 2023, oczywiście w czwartek.

Dodaj komentarz