Przejdź do treści

E-learningi i materiały video do nauki obsługi systemu iPFRON +

logo państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  informuje, że zakończył proces szkoleń z obsługi nowego systemu iPRFON +. Wciąż jednak można uczyć się obsługi nowej aplikacji za pośrednictwem e-learningów i materiałów video.

Warsztaty z obsługi nowego systemu rozpoczęły się dnia 24 października 2022 roku. Proces szkoleniowy zakończył się w maju 2023 roku. Zajęcia odbyły się w formule stacjonarnej w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kołobrzegu, Poznaniu i Warszawie. Obok szkoleń prowadzonych na miejscu odbywały się także warsztaty online. Były one prowadzone przez aplikację Microsoft Teams. Łącznie w ciągu tych 8 miesięcy miało miejsce 100 szkoleń, w tym 40 przeprowadzono w trybie stacjonarnym i 60 odbyło się online. Łącznie uczestniczyło w nich  2112 osób. Wśród osób biorących udział znaleźli się przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz osób o ograniczonej sprawności, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie oraz pracownicy Funduszu. Wielokrotnie na naszych łamach informowaliśmy Was Drodzy Czytelnicy o szkoleniach, które odbywały się w Poznaniu i w formule online. Od uczestników wiem, że zajęcia z obsługi systemu iPFRON + stały na wysokim poziomie. Cytowany przez stronę PFRON Daniel Cymbaluk – koordynator projektu szkoleń powiedział na ich temat:

“Udział w szkoleniach stanowił doskonałą okazję do poznania nowego systemu oraz przekazania uwag i sugestii na temat zastosowanych rozwiązań. PFRON oferuje wiele różnorodnych form wsparcia. Budowa uniwersalnego narzędzia do obsługi zróżnicowanych zadań, który jednocześnie zachowa przejrzystość i łatwość obsługi, stanowiła duże wyzwanie. Tym bardziej cieszy mnie, iż nasza propozycja spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników szkoleń, a zgłaszane uwagi dotyczyły głównie drobnych usprawnień. Spotkania z użytkownikami w trakcie szkoleń wykazały, że system iPFRON+ ułatwi uzyskiwanie środków PFRON. Wierzę, iż system stanie się jednym z kamieni milowych na drodze do stworzenia nowoczesnej i przyjaznej ludziom administracji publicznej”.

Szkolenia odbywały się w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Osoby, które chciałyby nauczyć się obsługi systemu iPFRON+, a z różnych względów nie uczestniczyły w szkoleniach mogą skorzystać ze szkoleń e-learningowych. Program zajęć w tej formule zawierają między innymi:

  • informacje o projekcie iPFRON+,
  • instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji,
  • wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON.

Szkolenia e-learningowe to zbiór doskonałych materiałów informacyjnych, ciekawych case study, instruktaży filmowych i  quizów sprawdzających nabyte umiejętności. Materiały te dostępne są na stronie https://edukacja.pfron.org.pl/.  Do dyspozycji osób uczących się są również świetne filmy instruktażowe. Zostały one zamieszczone przez pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kanale Youtube iPFRON+ https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists.

Materiały służące do e-learningu zostały podzielone ze względu na grupy odbiorów. Tym samym dostępne są:

  • kurs z obsługi iPFRON+ dla Organizacji Pozarządowych wspierających Osoby Niepełnosprawne,
  • kurs dla Zakładów Pracy Chronionej,
  • kurs dla osób z niepełnosprawnościami
  • kurs pracowników PFRON.

Każdy z Was Drodzy Czytelnicy może sprawdzić, z jakich form pomocy może skorzystać za pośrednictwem Systemu iPFRON+ wchodząc na stornę: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/formy-wsparcia/.

Za pośrednictwem powyższego linku każdy może zapoznać się ze szczegółami rodzajów udzielanej przez PFRON pomocy  i wnioskować o wsparcie on-line, bez wychodzenia z domu.

Dodaj komentarz