Przejdź do treści

Co pracownicy branży filmowej w Polsce wiedzą o dostępności?

Logo Centrum Kultury Zamek

Wczoraj na stronie ps.ckzamek.pl opublikowano raport z badań nad dostępnością branży audiowizualnej w Polsce, zrealizowany w ramach projektu „Kino bez barier – edycja polska” i „Konferencja bez barier – forum dostępnej kultury filmowej”, przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół Działu Programów Społecznych pod kierownictwem dr. Bartka Lisa i dr Bogny Kietlińskiej. Projekt „Kino bez barier” rozpoczął się w 2022 roku jako kontynuacja cyklu „Obrazy wrażliwe”. Po przeformułowaniu działań, Kino Pałacowe w Centrum Kultury ZAMEK wprowadziło regularne pokazy filmowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi i motorycznymi, organizowane w każdy wtorek i czwartek. Dzięki napisom dla osób niesłyszących, audiodeskrypcji oraz tłumaczeniu na polski język migowy, osoby z i bez niepełnosprawności na równych prawach mogą uczestniczyć w pokazach kinowych. W 2023 roku, dzięki dofinansowaniu z programu Collaborate to Innovate sieci Europa Cinemas, projekt został rozszerzony o kino Echo w Jarocinie i Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W 2024 roku dołączyły do niego kolejne cztery kraje – Rumunia, Węgry, Słowacja i Słowenia w ramach projektu Cinema without Barriers dofinansowanego przez Kreatywną Europę w ramach programu: Media.

W lutym 2024 roku w Centrum Kultury ZAMEK zorganizowano spotkanie zatytułowane „Forum bez Barier. O kinie dostępnym”, gdzie przedstawiciele branży kinowej z całego kraju dyskutowali o idei kina dostępnego. Jednym z głównych celów forum było zdiagnozowanie barier i trudności związanych z tworzeniem dostępnych pokazów filmowych w Polsce.

„Raport, który oddajemy w Państwa ręce, jest wynikiem intensywnej pracy badawczej oraz licznych rozmów z przedstawicielami i przedstawicielkami sektora audiowizualnego” – mówi dr Bartek Lis, kierownik projektu badawczego i dodaje: „Pokazuje on, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia, aby kino w Polsce było naprawdę dostępne dla wszystkich. Mamy nadzieję, że nasze badania przyczynią się do realnych zmian i otworzą drzwi do szerokiej dyskusji na temat dostępności w kultury filmowej w Polsce”.

Raport skupia się na kilku kluczowych obszarach:

  • Rozumienie dostępności i niepełnosprawności
  • Stan wiedzy na temat widowni z niepełnosprawnościami sensorycznymi
  • Doświadczenia w obszarze kina dostępnego
  • Rozwiązania dostępnościowe w sektorze kina
  • Dobre praktyki krajowe i zagraniczne
  • Największe bariery przy produkcji i działaniach z zakresu kina dostępnego
  • Warunki powstawania dostępnej oferty filmowej w Polsce.

Badania miały charakter eksploracyjny i wykorzystano w nich metody jakościowe. Zespół badawczy skupił się na zebraniu opinii i definicji problemów od osób zaangażowanych w produkcję, dystrybucję i edukację filmową, reprezentujących różne segmenty branży filmowej.

Publikacja raportu jest kolejnym krokiem podejmowanym przez zespół Kina bez barier i Centrum Kultury ZAMEK w drodze do bardziej inkluzywnej kultury filmowej w Polsce. Jego autorzy zachęcają przedstawicieli i przedstawicielki mediów, kin, dystrybutorów i producentów filmowych do zapoznania się z wynikami badań i dołączenia do wspólnych działań na rzecz dostępności w kinie.

Link do raportu: https://ckzamek.pl/artykuly/11483-co-sektor-filmowy-w-polsce-wie-na-temat-dostepnosc/

Dodaj komentarz