Przejdź do treści

Debata podsumowująca realizację projektu „Obecność”

Za kilka dni zakończy się realizacja projektu zatytułowanego „Obecność”. Ten międzynarodowy projekt teatralny realizowany był przez takie instytucje jak: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, CODA Oslo International Dance Festival i Teatr 21.

Na dzień 22 listopada bieżącego roku zaplanowano panel dyskusyjny. Spotkanie będzie okazją do debaty na temat dotychczasowych działań projektowych i platformą do rozmowy na temat dalszych wyzwań związanych z włączającą funkcją teatru w nowoczesnym społeczeństwie.

Panel dyskusyjny poprzedzony zostanie przedstawieniem zatytułowanym „Intermezzo”, które poznańskiej publiczności zaprezentuje Teatr Klucz imienia Wojciecha Deneki.  Reżyser spektaklu – Janusz Orlik i aktorzy bawią się z widzami humorem i sarkazmem, które połączone z pełnymi symboliki scenami tworzą pobudzającą do refleksji całość. Spektakl ten, pomimo tego, że chwilami wydaje się  słodko-gorzki, jest pięknym hołdem dla wszystkich twórców parających się sztuką, zwłaszcza zaś tych, którzy ciągle marzą o staniu się najlepszymi w swej dziedzinie artystycznej.

Spektakl Teatru Klucz imienia Wojciecha Deneki, który składa się z uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie”, zaprezentowany zostanie poznańskiej publiczności  z tłumaczeniem na Polski Język Migowy i audiodeskrypcją. Sztuka ta jest  kontynuacją wcześniejszego spektaklu tej grupy teatralnej zatytułowanego „Tranquillo”.

Po przedstawieniu odbędzie się panel dyskusyjny zatytułowany „Obecność – gdzie jesteśmy i dokąd chcemy zdążać?”. Debata ta ma stać się dla uczestników platformą  do wymiany poglądów na temat zmian w teatrze osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju i w Europie. Osoby biorące udział w rozmowie nacisk położą na wyzwania i inspiracje płynące do polski z zagranicznych dobrych praktyk teatralnych. W panelu wezmą udział takie osoby jak: Stine Nielsen z CODA Oslo International Dance Festival, Claire Cunningham – choreografka z Wielkiej Brytanii, Justyna Wielgus, Katarzyna Żeglicka i Anna Pawłowska.

Przypominam, o tym że realizacja projektu „Obecność” rozpoczęła się 2022  roku.  Program ten, to pionierskie działanie, w ramach którego powstało sześć przedstawień teatralnych z udziałem osób z niepełnosprawnościami. Realizatorzy przedsięwzięcia mówią otwarcie, że podstawowym zadaniem projektu było likwidowanie barier i norm, które miały blokować przestrzeń dla  niepełnosprawnych artystów, bądź osób społecznie wykluczonych, których twórczość jest  pomijana przez główny nurt teatralny. W ramach projektu „Obecność” powstały nie tylko przedstawienia teatralne. Towarzyszyły mu warsztaty i panele dyskusyjne, które miały miejsce zarówno w Poznaniu, Warszawie jak i Oslo. Podczas debat wykazano między innymi  potrzebę inkluzywności w teatrze i innych sztukach performatywnych.

Ważnym aspektem panelu dyskusyjnego będzie możliwość dialogowania ekspertów ze zgromadzoną na sali publicznością. Dzięki temu debata będzie pełniejsza i bardziej reprezentatywna. Omówienie zmian, do jakich doszło w teatrze osób z niepełnosprawnych, umożliwi uczestnikom dialogu na spojrzenie w przyszłość i próbę określenia, w jakim kierunku ta dziedzina sztuki będzie się rozwijać, w sposób dzięki któremu zespoły teatralne będą mogły swobodnie realizować swoje artystyczne zamierzenia.

Dodaj komentarz