Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

Plakat promujący konkurs na wykonanie najpiękniejszej kartki bożonarodzeniowej

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy i Domy Pomocy Społecznej do udziału w III edycji Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową.

Konkurs skierowany jest do podopiecznych wielkopolskich placówek aktywizujących zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnościami. Celem przedsięwzięcia jest nagrodzenie i popularyzacja aktywności artystycznej osób niepełnosprawnych.  Ma on zostać zrealizowany przez powrót do tradycji ręcznego wykonywania kartek Bożonarodzeniowych i możliwość wypromowania dokonań twórczych osób o ograniczonej sprawności.

Z ogłoszeniem konkursowym można zapoznać się tutaj.

Dodaj komentarz