Plantae Malum

Do 9 stycznia 2022 r. w Galerii Fotografii znajdującej się w poznańskim Centrum Kultury Zamek prezentowana jest wystawa zatytułowana Plantae Malum.

Na ekspozycji prezentowane są prace Anny Kędziory. Prezentowane na wystawie dzieła sztuki są wynikiem zainteresowań artystki krajobrazem. Postrzega go ona jako dynamiczny proces w sieci złożonych kontekstów – kulturowych, historycznych, politycznych i ekonomicznych. Znajdujące się na wystawie dzieła koncentrują się na negocjacji przestrzeni życiowej ludzi i roślin sklasyfikowanych przez istoty ludzkie jako „złe”.

Bilety w cenie 5 złotych można nabyć w kasach CK Zamek.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz