Żłóbek w kościele Ojców Franciszkanów w Poznaniu

Co roku w kościele należącym do konwentu Ojców Franciszkanów, który mieści się przy placu Bernardyńskim w Poznaniu znajduje się największy ruchomy żłóbek w Europie.

Żłóbek w roku 2021 ma 16,5 metra wysokości, około 14 metrów szerokości i 27 metrów głębokości. Poznańscy Ojcowie Franciszkanie budując gigantyczną szopkę, kontynuują tradycję zapoczątkowaną w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Każdego roku szopka nieco różni się od poprzedniej. Żłóbek składa się z kilkuset figur. Część z nich to rzeźby naturalnej wielkości.

Wyjątkowy żłóbek można oglądać do początku lutego 2022.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz