Przejdź do treści

“Lodołamacze 2023” 

 zdjęcie, statuetki lodołamaczy

W dniach od 8 maja do 15 sierpnia bieżącego roku przyjmowane są zgłoszenia do plebiscytu, w ramach którego wyłonieni zostaną „Lodołamacze 2023”. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, którą założyła przed laty Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.  Fundacja od osiemnastu lat przyznaje prestiżowe wyróżnienia dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie, które od samego początku noszą nazwę “Lodołamaczy”. Plebiscyt i towarzysząca mu kampania mają służyć upowszechnieniu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.  Przedsięwzięcie Fundacji Aktywizacji Zawodowej  Osób Niepełnosprawnych FAZON ma za zadanie propagowanie idei likwidacji barier w zatrudnianiu osób o ograniczonej sprawności przez firmy i przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, instytucje publiczne, organizacje trzeciego sektora oraz osoby.  Wspiera ono również aktywizację osób o ograniczonej sprawności do pełnoprawnego funkcjonowania na rynku pracy i w trakcie ich codziennej egzystencji. W wyniku konkursu przez ostatnie lata doceniono i wypromowano dziesiątki firm, przedsiębiorstw,  osób i instytucji, które dają pracę osobom o ograniczonej sprawności i tym samym możliwość rehabilitacji społeczno-zawodowej. Nazwa “Lodołamacze” stała się rozpoznawalną marką, a statuetki, które otrzymują zwycięzcy od początku Konkursu są symbolem otwartości i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to przedsięwzięcie i jak dużo ono znaczy dla firm, przedsiębiorstw, organizacji i osób najlepiej świadczą dziesiątki i  setki zgłoszeń do każdej z kolejnych edycji.

W roku 2023 do Konkursu “Lodołamacze” przyjmowane są zgłoszenia w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione
  • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja
  • Przyjazna Przestrzeń-Dostępność
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez Barier
  • Biznes Odpowiedzialny Społecznie- Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG).

Konkurs tradycyjnie składa się z dwóch etapów. Najpierw odbywa się etap regionalny plebiscytu.  Ma on za zadanie wyłonić  laureatów w poszczególnych częściach Polski. Po nim odbywa się decydujący etap  centralny.  To właśnie w nim finaliści zmierzą się w walce o statuetki Lodołamaczy 2023. 

Statuetki, jak już wspomniałem zostaną przyznane w 8 kategoriach. Ponadto na laureatów bieżącej – 18 edycji Konkursu czekać będą także dwie kategorie dodatkowe o specjalnym charakterze. Noszą one nazwy „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”.

Prestiżowe statuetki “Lodołamaczy 2023” zostaną wręczone osobom oraz przedstawicielom firm, przedsiębiorstw i instytucji w trakcie uroczystej Gali, która odbędzie się 12 października 2023 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu można znaleźć  na stronie www.lodolamacze.info.pl

Dodaj komentarz