Przejdź do treści

XXIII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci za nami

logo dwudziestego trzeciego festiwalu sztuki naszych dzieci

W Sali Wielkiej poznańskiego Centrum Kultury Zamek odbyła się dwudziesta trzecia edycja Festiwalu Sztuki Naszych dzieci.

Omawiany Festiwal ma ponad dwadzieścia lat tradycji. Na stałe wpisał się w kalendarz imprez dedykowanych osobom niepełnosprawnym, które odbywają się w Wielkopolsce.  Wydarzenie ma ma na celu promowanie dorobku twórczego dzieci i młodzieży z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności. Co roku w imprezie biorą udział osoby z bardzo zróżnicowanymi niepełnosprawnościami – zarówno ruchową jak i  intelektualną. Wśród uczestników są również osoby niewidome i ludzie z dysfunkcjami narządu słuchu. W edycji wydarzenia, która odbyła się w roku bieżącym uczestniczyło siedemnaście zespołów. Wśród nich byli uczniowie i podopieczni przedszkoli i szkół specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz beneficjenci działań organizacji trzeciego sektora zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób o ograniczonej sprawności.

Rokrocznie problematyka, występów scenicznych dotyczy jednego, wybranego przez organizatorów zagadnienia. Temat ten zmienia się. W każdej edycji jest inny. Hasło przewodnie tegorocznej imprezy stanowiła fraza „Każdy jest inny, wszyscy wspaniali”. Przedstawienia teatralne zaprezentowane Poznaniankom i Poznaniakom w tym roku  były niepowtarzalne, niezwykłe i wspaniale przygotowane. Spektakle te z pewnością  dostarczyły wielu wzruszeń publiczności zgromadzonej w Sali Wielkiej poznańskiego dawnego Zamku Cesarskiego. Artyści występowali w pięknych i barwnych strojach. Aktorki i Aktorów można było podziwiać w oryginalnych choreografiach i układach tanecznych. Każdy z zespołów przygotował na okoliczność Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci coś niezwykłego, zarazem zaskakującego, jak i niepowtarzalnego.

Organizatorami tegorocznej edycji przedsięwzięcia był  Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu i Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów Zespołu Szkół nr 105 oraz Ich Rodzin „Trwanie”. Po raz kolejny partnerem Festiwalu Sztuki Naszych dzieci był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie zgromadziło blisko tysiąc widzów.

Sala Wielka Centrum Kultury Zamek w Poznaniu jak zwykle podczas Festiwalu pełna była radości płynącej z gry scenicznej uczniów z niepełnosprawnościami, którzy wzięli udział w dwudziestym trzecim Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci. Niektóre ze scen, na które składały się prezentowane poznańskiej publiczności spektakle z pewnością utkwią w pamięci widzów. Festiwal był bardzo udany. Miejmy nadzieję, że odbędzie się również w przyszłym roku, już czekamy na kolejną edycję.  

Dodaj komentarz