Mieszkanie dla absolwenta

Logo programu mieszkanie dla absolwenta

Realizatorem programu „Mieszkanie dla absolwenta”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ternie Miasta Poznania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” jest przyznawane każdemu z beneficjentów maksymalnie na trzy lata. Obejmuje ono wszystkie koszty wymienione w umowie najmu mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wysokość pomocy finansowej zależy od lokalizacji lokalu oraz od rodzaju niepełnosprawności uczestnika projektu.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby:

– posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

– absolwenci szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub wyższej, którzy ukończyli ją w okresie 36 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

– złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjęciu pracy.

Więcej informacji na stronie poznańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dodaj komentarz