Przejdź do treści

Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Turku

logo państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnościami uczestniczące w zajęciach prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Turku w Wielkopolsce, dzięki pomocy pochodzącej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą uczęszczać na zajęcia do zmodernizowanego budynku.

W uroczystości oddania do użytku inwestycji przeprowadzonej w Warsztacie wzięła udział między innymi Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Funduszu. Środki na remont Warsztatu Terapii Zajęciowej w Turku w wysokości 79 024,00 zł zostały przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Turku został założony w  1995 roku. W jego zajęciach uczestniczy 37 osób o ograniczonej sprawności z terenu powiatu tureckiego. Warsztat działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dz. U. Nr  63 poz. 587).  Funkcjonowanie Warsztatu finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Powiatu tureckiego.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Turku  realizuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Ich celem jest ogólny rozwój uczestników i poprawa ich sprawności. Czynniki te są niezbędne  do  możliwie  niezależnego,  samodzielnego  i  aktywnego  życia w społeczeństwie. Jak czytamy na stronie powiatu tureckiego realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez:

 • Ogólne usprawnianie,
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej
 • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej.
 • Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej.
 • Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy.
 • Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

Terapia w Warsztacie oparta jest indywidualny dla każdego uczestnika programem rehabilitacji i terapii przygotowywany przez Radę Programową w następujących grupach terapeutycznych:

 • pracownia gospodarstwa domowego,
 • pracownia krawiecka,
 • pracownia techniczna,
 • pracownia komputerowa,
 • pracownia plastyczna
 • pracownia umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego.

W ramach ostatnio przeprowadzonego remontu odnowiono między innymi dwie pracownie: techniczną oraz gospodarstwa domowego. Realizacja inwestycji zwiększy komfort korzystania z  pomieszczeń przez osoby z niepełnosprawnościami z powiatu tureckiego.

Dodaj komentarz