Przejdź do treści

Nabór do programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Logo Pańśtwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wszystkie podmioty mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, które zajmują się prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do możliwości skorzystania z drugiej tury wystąpień o dofinansowanie na realizację programu zatytułowanego „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach wyżej wymienionego programu, podmioty, które prowadzą Warsztaty Terapii Zajęciowej zobowiązane są  złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego w terminie wskazanym przez powiat, na którego terenie działają.

W  roku bieżącym drugi nabór wniosków o dofinansowanie z powiatów potrwa od 1 do 30 czerwca 2023 roku.  Nabór będzie dotyczył zajęć klubowych. Tego typu forma warsztatów teraputecznych ma zostać uruchomiona i prowadzona od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku). Podania o dofinansowanie zajęć mogą złożyć również podmioty, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba beneficjentów Zajęć Klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej”.

Wystąpienia o środki finansowe na realizację programu, w ramach którego  w warsztatach terapii zajęciowej będą odbywać się tak zwane zajęcia klubowe powinny być składane przez samorządy powiatowe. Wnioski złożone przez powiaty muszą być zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Powiaty wnioskują o środki  bezpośrednio do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby o ograniczonej sprawności:

  • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej (WTZ) i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia;
  • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Wysokość miesięcznej stawki przypadającej na jednego uczestnika programu, w ramach którego odbywają się tak zwane zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej, która aktualnie obowiązuje to kwota w  wysokości  515 złotych.

Więcej szczegółów o programie „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej” można znaleźć tutaj.

Wszystkie ewentualne pytania związane z możliwością przystąpienia do programu „Zajęcia klubowe w WTZ” i mające na celu uzyskanie odpowiedzi na nurtujące podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej dotyczące projektu,  należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: pkrolak@pfron.org.pl.

Dodaj komentarz