Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Grafika informująca o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

W dniu 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Spis zakończy się 30 września bieżącego roku. W spisie wziąć udział muszą „osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, a także osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania”. Przedsięwzięcie to ma charakter obowiązkowy. Każdy z nas, bez względu na wiek, płeć, wyznanie i inne czynniki musi wziąć w nim udział.

Spis to statystyczna fotografia polskiego społeczeństwa na w określonym momencie czasu. Ma ona dokładnie pokazać stan i strukturę demograficzną naszego kraju. Zbierane dane odnoszą się do wieku, płci, wykształcenia, stanu cywilnego i miejsca zamieszkania. Formularz spisowy zawiera także pytania dotyczące naszej aktywności ekonomicznej. Spis dotyczy nie tylko ludności, ale również i mieszkań. Pytania dotyczące mieszkań dotyczą ich powierzchni i tego, czym są one ogrzewane.

Najłatwiejszą do realizacji formą spisu jest samospis internetowy. Każdy z nas do dnia 31 czerwca bieżącego roku może sam wprowadzić do formularza spisowego potrzebne dane. Pierwszy raz w dziejach polskiej państwowości spis ma charakter obowiązkowy. Nie wzięcie udziału w spisie wiąże się z konsekwencjami, takimi jak na przykład kary grzywny.

Na stronie: www.spis.gov.pl znaleźć można wszystkie informacje na temat obecnie trwającego spisu.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz