Polski język migowy jednak nie taki cichy!

Zdjęcie, dwa kciuki w geście „ok"

Dla społeczności osób głuchych zaszły dwie istotne zmiany w ankiecie Narodowego Spisu Powszechnego! Pytania będą przetłumaczone na Polski Język Migowy, a także będzie można go wybrać jako język używany w domu! Prośby niemych osób niepełnosprawnych zostały usłyszane.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że deklaracja PJM jako języka, który jest używany w domu, będzie wyjątkowo prosta – na pytanie o deklarowany język wystarczy zaznaczyć: „polski i inny(e) niż polski (podać jaki(e))”, bądź „wyłącznie inny(e) niż polski (podać jaki(e))” i wybrać pozycję „Polski Język Migowy”. Istnieć będzie również opcja wybrania odpowiedzi „inny” i samodzielnego wpisania nazwy używanego przez nas w domu języka.

Dodatkowo, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego Dyrektor Centralnego Biura Spisowego, Janusz Dygaszewicz, informuje, iż ankieta Narodowego Spisu Powszechnego zostanie przetłumaczona na Polski Język Migowy – umożliwi to samodzielne wypełnienie ankiety. Oczywiście, osoby mające problemy ze wzrokiem lub słuchem, będą miały możliwość korzystania ze wsparcia z urzędów w swojej okolicy. Aby uzyskać pomoc z urzędu, należy zgłosić swoje przybycie na trzy dni przed jego datą. Jeśli osobom niepełnosprawnym brak warunków technicznych, bądź dostępu do Internetu, powinny mieć możliwość bezpłatnego skorzystania z tak zwanych „pomieszczeń spisowych”, wyposażonych w potrzebny sprzęt i oprogramowanie.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz