Przejdź do treści

Nowoczesny sprzęt trafi do Szkoły w Owińskach?

Logo programu Laboratoria przyszłości

Na realizację programu o nazwie Laboratoria Przyszłości rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył 1 mld złotych. Wyposażenie zakupione dzięki tym pieniądzom trafi do placówek edukacyjnych przed końcem sierpnia bieżącego roku. Dzięki wsparciu proces dydaktyczny stanie się bardziej interdyscyplinarny i innowacyjny.

Powiat poznański złożył wniosek o sfinansowanie kupna nowego wyposażenia dla Specjalnej Szkoły Podstawowej  nr 2 w Owińskach. Szkoła ta wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku. Wysokość dofinansowania, o które szkoła się ubiega wynosi 30.000 złotych. Suma ta przeznaczona jest na nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i da uczniom możliwość rozwoju zainteresowań, zarówno w trakcie zajęć obowiązkowych, jak i pozalekcyjnych.

Laboratoria Przyszłości to rządowy program adresowany do szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych. Celem przedsięwzięcia jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach projektu szkoły otrzymają od państwa pomoc finansową na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz