Obyczaje związane ze Środą Popielcową

Dziś, 17 lutego 2021 r. w liturgii Kościoła katolickiego obchodzona jest Środa Popielcowa.

Dzień ten, potocznie zwany Popielcem rozpoczyna Wielki Post – okres oczekiwania na święta Wielkanocne. Wierni są zobowiązani do przestrzegania dziś ścisłego postu. Osoby od 14 roku życia obowiązuje zakaz spożywania pokarmów mięsnych. Katolicy powinni jeść dwa posiłki lekkie i jeden do syta. Podczas mszy świętych w kościołach kultywowany jest zwyczaj posypywania głów wiernych popiołem. Obrzęd ten został wprowadzony do liturgii kościoła około VIII wieku. Początkowo poddawali się mu wyłącznie ludzie publicznie odprawiający pokutę. W XI zwyczaj ten został powszechnie przyjęty i objął wszystkie osoby wierzące.

Popiół używany do wykonania obrzędu posypania głów pochodzi ze spalonych palm wielkanocnych, które zostały poświęcone w kościołach w minionym roku. Wraz ze słowami księdza „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” ma on za zadanie przypominać o przemijalności ludzkiego życia i o tym, że wszyscy jesteśmy śmiertelnikami.

Ze Środą Popielcową wiążą się także inne zwyczaje. Dawniej, zwłaszcza na wsiach i w mniejszych miejscowościach, popularnością cieszyła się zabawa o nazwie kłoda popielcowa. Polegała ona na przywiązywaniu kawalerów oraz nieżonatych kobiet do kłody. Z nią na plecach osoby te udawały się do karczmy, w której wykupywały się od niesionego ciężaru kupując wódkę dla pozostałych mieszkańców wsi. W Popielec popularne były także tańce kobiet, zgromadzonych w karczmach na tzw. popłuczynach.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz