Przejdź do treści

Od początku sierpnia można ubiegać się o środki na zakup auta! 

plakat promujący nabór wniosków w  programie samodzielność aktywność mobilność w ramach modułu  mobilność osób z niepełnosprawnością

Od 1 do 31 sierpnia 2024 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie prowadził  nabór wniosków w  ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Celem omawianego modułu Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” jest zwiększenie stopnia niezależności osób z niepełnosprawnościami.  Program ma za zadanie ułatwienie osobom z niepełnosprawnością aktywności społecznej i zawodowej poprzez zapewnienie im możliwości poruszania się za pomocą samochodu osobowego. Przedsięwzięcie adresowane jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Beneficjentami mogą być osoby, które w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie nie mogą poruszać się bez pomocy wózka inwalidzkiego i są w stanie same przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie auta.

Uwaga! Osoby z niepełnosprawnościami, których podania o wsparcie nie zostały rozpatrzone pozytywnie w poprzednim naborze lub które nie pozyskały środków na realizację wniosku, ze powodu na wyczerpania pieniędzy w poprzedniej turze programu mogą starać  się o uzyskanie środków w sierpniowym naborze! 

Ze strony internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwolę sobie przedrukować listę dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii, ortopedii lub rehabilitacji, na druku dedykowanym do programu,
  • ważne prawo jazdy kat. B (w sytuacji, gdy ubiegasz się o auto dla kierowcy z niepełnosprawnością),
  • pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością)
  • postanowienie o ustanowieniu opieki prawnej – jeżeli dotyczy.

Osoba aplikująca o dofinansowanie musi mieć:

  • zarejestrowane konto w Systemie Obsługi Wsparcia,
  • aktywny adres e-mail,
  • profil zaufany.

Wnioski o dofinansowanie, w ramach omawianego programu można składać wyłącznie poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). 

Bliższe informacje o programie można znaleźć tutaj

Źródło informacji tutaj.  

Dodaj komentarz