Oferta pracy dla asystenta osoby z niepełnosprawnością

Zdjęcie, zawieszka z napisem oferta pracy

Fundacja Tak Dla Samodzielności oferuje pracę na stanowisku asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Przedrukowujemy zakres obowiązków:

– Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (takich jak spożywanie posiłków, aktywność fizyczna), tak by umożliwić zwiększanie się samodzielności życiowej, poczucia sprawstwa i umiejętności zaspokajania własnych potrzeb, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania, także społecznego. Usługi dotyczyć będą np. wsparcia w przemieszczaniu się i asysty w następujących miejscach:

– w punktach usługowych i miejscach publicznych,

– w miarę potrzeb i możliwości w przychodniach lekarskich,

– podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

– w urzędach,

– w zajęciach aktywizujących zawodowo,

– podczas zajęć edukacyjnych,

– w przypadku zagrożenia epidemiologicznego asysta w funkcjonowaniu w środowisku e-społeczności (np. wydarzenia kulturalne, rozwojowe).

Wymagane kwalifikacje:

  • dyplom asystenta osób z niepełnosprawnościami lub terapeuty zajęciowego lub wykształcenie wyższe kierunkowe,
  • 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, w realizacji usług asystenckich (zawodowe, wolontariackie lub osobiste) lub trenerskich (trener mieszkaniowy);
  • odpowiednie predyspozycje osobowościowe i kompetencje społeczne, takie jak empatia, solidność, cierpliwość, zaradność, odporność na stres, zrównoważanie emocjonalne.

Wynagrodzenie to około 20 zł za godzinę na rękę + wynagrodzenie za czas transportu do/ od uczestnika.

Oferta obejmuje zatrudnienie od stycznia do połowy marca 2022 r. w wymiarze 66 godzin wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami + godziny dojazdów.

Zgłoszenia: 725 458 997 lub 660 755 677.

Dodaj komentarz