Ważna informacja dla III sektora

  • przez
  • NGO
Grafika z napisem Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy, że do 31 stycznia 2022 r. organizacje pozarządowe mają czas na zarejestrowanie swoich beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Obowiązek ten dotyczy większości organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających w Polsce. Powinny go wypełnić osoby sprawujące pośrednio lub bezpośrednio kontrolę nad organizacją trzeciego sektora.

Więcej informacji: www.podatki.gov.pl/crbr

Dodaj komentarz