Przejdź do treści

Park Leśny na Oksywiu w Gdyni Liderem Dostępności 2024!

Zdjęcie, widok na Park Leśny na Oksywiu w Gdyni

Liderem Dostępności 2024 r. w kategorii „przestrzeń publiczna” został Park Leśny na Oksywiu w Gdyni.

Jest to projekt koncepcyjny autorstwa Pracowni Projektowej Kaja Pobereżny.  Za projekt budowlany i wykonawczy odpowiada Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o.Inwestorem jest Miasto Gdynia.

Teren miasta Gdyni, jeśli mowa o obszarach zalesionych i nadmorskich sam w sobie stanowi trudne zadanie dla dostępności. Dobrą ilustracją takich okoliczności jest dzielnica Oksywie, która topograficznie składa się z dwóch poziomów – górnego i dolnego.

Przemieszczając się pomiędzy,mieszkańcy i turyści musieli pokonywać 30-metrową różnicę w wysokości po niezurbanizowanym, zalesionym i stromym terenie. Park Leśny na Oksywiu powstał jako próba rewitalizacji i odpowiedź na istotną potrzebę mieszkańców tej przestrzeni.

Kluczowym założeniem było stworzenie bezpiecznej i dostępnej drogi służącej powiązaniu dwóch części dzielnicy. Pomimo wymagającej typografii udało się stworzyć obszar, który umożliwia pokonanie trasy z punktu A do punktu B – również osobom o ograniczonej sprawności i kondycji w bezpieczny sposób.

Ujawniono też potencjał rekreacyjny lasu, który z przestrzeni postrzeganej jako trudna, stał się uczęszczanym terenem spacerowym.

Obiekt obejmuje dwie krzyżujące się ze sobą trasy piesze oraz niewielki teren rekreacyjny dla najmłodszych. Główna trasa, stanowiąca przejście „na skróty”, umożliwia szybsze znalezienie się w sąsiedniej części dzielnicy. Druga trasa, bez schodów, meandruje wokół trasy głównej, pozbawiona jest stopni i progów. Trasa ta oferuje otwarcia widokowe na gdyński port i włącza do użytkowania tej przestrzeni osoby, które przedtem były wykluczone. Ponad trasą główną poprowadzona została konstrukcja oświetlenia, której postać nasuwa na myśl pomarańczowy zygzak. Na całej trasie co 50 metrów stworzono przestrzenie do odpoczynku.

Park Leśny na Oksywiu to miejsce, które stało się niebywale interesującą przestrzenią publiczną i wzorem architektury stworzonej przede wszystkim z myślą o użytkownikach i ich prawdziwych potrzebach.

Dodaj komentarz