PFRON – dofinansowania dla samorządów na działania dla osób z niepełnosprawnościami

Zdjęcie, wózek inwalidzki z ręką

Sytuacja epidemiczna w Polsce spowodowała wznowienie przez PFRON realizacji modułu VI programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł ten skierowany jest zarówno do samorządów gminnych, jak i powiatowych. Fundusz zabezpieczył na ten cel aż 50 milionów złotych.

Fundusz nie określa katalogu dofinansowywanych działań, jednak proponowane to:

  • świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodzin osób z niepełnosprawnością;

  • transport;

  • dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;

  • organizacji opieki domowej;

  • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);

  • zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań;

  • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);

  • utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);

  • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;

  • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata  2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz