Przejdź do treści

Poznań: można już składać wnioski o dofinansowanie dla osób z orzeczeniem

Osoba na wózku, a przed nią wysokie schody

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają już możliwość złożenia wniosków koniecznych przy ubieganiu się o dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym, zniwelowanie barier technicznych czy architektonicznych i we wzajemnej komunikacji.

Istnieje też opcja zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Przy staraniu się o pomoc, trzeba mieć ważne orzeczenie o niepełnosprawności i złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w formie załączników. Niezbędne formularze są przyjmowane od 1 stycznia 2023 do końca roku.

Warto wejść do Internetu i pobrać je ze strony www.mopr.poznan.pl, są też dostępne w siedzibie wskazanej instytucji.

Zainteresowani, dla których niemożliwe jest pobranie wniosku w sieci, powinni zamówić bezpłatną wysyłkę odpowiedniego druku na wskazany przez siebie adres zamieszkania.

Zamówienia trzeba składać drogą telefoniczną, wybierając numery: 61 878 19 44; 61 878 19 45; 61 878 17 34; 61 878 19 38; 61 878 17 31, 61 878 17 33.

W celu zapewnienia płynności przyjmowania wniosków o dofinansowanie od ludzi z niepełnosprawnością, MOPR oferuje różne drogi ich dostarczenia:

Za pośrednictwem platformy: www.epuap.gov.pl lub www.sow.pfron.org.pl.

Wypisany dokument można także umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do siedziby MOPR przy ulicy Sienkiewicza 22 lub Cześnikowskiej 18 albo nadać wniosek pocztą tradycyjną na adres ośrodka: ul. Cześnikowska 18; 60-330 Poznań.

Więcej informacji na stronie: www.poznan.pl.

Dodaj komentarz