Poznański program mieszkalnictwa wspomaganego

Urząd Miasta Poznania w ramach otwartego konkursu ofert wyłonił organizację trzeciego sektora, która od 1 czerwca 2020 roku do 30 września 2022 roku, będzie prowadziła mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną będących mieszkańcami miasta Poznania.

W konkursie zwyciężyła Fundacja Tak dla Samodzielności. W ramach projektu realizowane będą:

– pobyty krótkookresowe w mieszkaniach treningowych. Będą one trwały 3 miesiące i są adresowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,

– treningi mieszkaniowe, trwające około miesiąca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

– wsparcie psychospołeczne dla osób biorących udział w projekcie,

– indywidualne sesje aktywizacji społecznej dla beneficjentów projektu,

– grupowe treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych dla osób biorących udział w projekcie,

– warsztaty i indywidualne porady psychologiczne dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W sprawie projektu należy kontaktować się z Karoliną Dorożałą z Fundacji Tak Dla Samodzielności (tel. 660 755 677, e-mail: karolina.dorozala@wp.pl) lub z Anetą Gołembską z Urzędu Miasta Poznania (tel. 61 878 58 25, e-mail: aneta_golembska@um.poznan.pl).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz