W Poznaniu działa Miejski Zespół do spraw Dostępności

Logo Miasta Poznania

W strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania pojawił się Miejski Zespół do spraw Dostępności.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Wydziałów i Biur Urzędu Miasta Poznania, Miejskiej Rady Seniorów, Miejskiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Do zadań zespołu należy koordynowanie realizacji działań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zespół będzie zajmował się również:

– wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Poznania,

– opracowaniem i wdrożeniem planu realizacji zadań mających na celu poprawę zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami,

– monitorowaniem działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie zapewnienia dostępności;

– monitorowaniem i koordynacją wdrożenia planów realizacji zadań na rzecz poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

– koordynowaniem działań związanych z realizacją audytu dostępności;

– wsparciem informacyjno-szkoleniowym dla Wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności.

Przewodniczącym Zespołu została Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz