Drugie posiedzenie KDO w tym roku

Rysunek, ludzik wspina się po schodach na końcu których znajduje się zapalona żarówka

W czwartek, 4 lutego 2021 r. o godzinie 10:00 w formule online odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

Spotkanie rozpocznie się od ogłoszenia wyników głosowania nad przedłużeniem kadencji Prezydium KDO na czas pandemii koronawirusa. Następnie Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami przedstawi Komisji sprawę związaną z transportem pacjentów z niepełnosprawnościami na szczepienia przeciwko COVID-19. W kolejnym wystąpieniu Józef Sołecki z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania omówi Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Następnie Agnieszka Maciejewska, Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Poznania zaprezentuje bieżące zadania związane z realizacją ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie zakończą wolne wnioski i głosy.

Link do spotkania, które odbędzie się na platformie Zoom można znaleźć tutaj.

Meeting ID (Numer spotkania): 870 5797 0726.

Passcode (Hasło dostępu): 162764.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz