Pracodawca z sercem

W całym kraju trwa kampania społeczna zatytułowana „Pracodawca z sercem” prowadzona przez firmę BPO Network.

Pomysł na jej organizację zrodził się  w wyniku zaobserwowania przez twórców kampanii zjawiska oporu pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami mimo posiadanych przez nich kompetencji. Kampania ta ma celu utworzenie zrzeszania wszystkich firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami i nagrodzenie ich e-medalami i statuetkami za wkład na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Przedsięwzięcie zakłada również aktywizowanie zawodowe osób niepełnosprawnych oraz udzielanie informacji pracodawcom o korzyściach, jakie daje ich zatrudnienie. Działania organizatorów kampanii prowadzone w ramach akcji obejmują systematyczne nawiązywanie współpracy z NGO, mającymi zbieżne cele oraz znanymi osobami, które wspierają przedsięwzięcie swoim autorytetem. Akcję poparli między: Beata Pawlikowska, Monika Zamachowska, Maciej Orłoś i Bartosz Obuchowicz.

Strona kampanii dostępna jest tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz