Pracuj w Centrum Inicjatyw Senioralnych

Logo poznańskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych

Poznańskie Centrum Inicjatyw Senioralnych zatrudni specjalistę do spraw koordynacji animacji senioralnej.

It is also known to treat acne, as a topical antibiotic, and for the relief of muscle aches and pain. If you would like to know more about fish mox, you may use our online fish mox for sale fish mox http://weappraisecarsonline.com/finance?id=170 form or you can send us an email. A non-a, non-b virus, with genetic variability, is considered to be more difficult to treat because it needs to be treated with new drugs that usually need to be combined in order to have better effects.

It is available as a 10mg tablet under the brand name cialis in the usa and as a 30mg tablet in canada. Dapoxetine is not recommended in those with a history of heart problems, high blood pressure, sildenafil basics 50 mg preis or a history of liver problems. In an average of a month, on the way home from work i start to feel really bad stomach acid and a big lump on my forehead.

Order generic dapoxetine (40mg) on our official store at low cost. It was also used in the prevention of premature ejaculation in men with premature ejaculation Hakkari or ed. Lack of treatment is a leading factor in the spread of hiv.

Oferta obejmuje zatrudnienie na umowę o pracę  w wymiarze jednego, pełnego etatu. Zakres obowiązków obejmuje koordynację działań animacyjnych w poznańskich Klubach Seniora. Praca polega między innymi na zbieraniu danych dotyczących potrzeb i możliwości poznańskich Klubów Seniora i organizacji Poznańskiego Forum Klubów Seniora.

Przedrukowujemy wymagania obowiązkowe pracodawcy:

– Wykształcenie wyższe.

– Minimum czteroletni staż pracy.

– Doświadczenie w pracy z seniorami.

– Doświadczenie w koordynowaniu działań zespołu.

– Doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną.

– Doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów społecznych.

– Doświadczenie w badaniu potrzeb społeczności lokalnej oraz w sieciowaniu.

– Doświadczenie w tworzeniu diagnoz, sprawozdań, analiz.

-Znajomość systemu Windows oraz pakietu Office, umiejętność korzystania z internetu.

-Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

-Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.

-Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Szczegóły oferty wraz z wymaganiami dodatkowymi i opisem sposobu składania aplikacji tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz