Przejdź do treści

Pracuj w Centrum Inicjatyw Senioralnych

Logo poznańskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych

Poznańskie Centrum Inicjatyw Senioralnych zatrudni specjalistę do spraw koordynacji animacji senioralnej.

In addition, doxycycline iv price in pakistan these are the only drugs that will work for a few weeks and then a drug you might take for the rest of your life, like metronidazole, will work for a month. In addition, doxycycline iv price in pakistan these are the only drugs that will work for a few weeks and then a drug you might take for the rest of your life, zithromax cost walgreens Port Chester like metronidazole, will work for a month. The second and third weeks of amoxicillin are also better, so you need not worry about this one.

A good choice for the men who like women but are unable to have children due to medical reasons, it is an oral contraceptive containing an estrogen, progestogen and the progesterone receptor blocker, nolvadex tamoxifen 20 mg price in india to suppress fertility, the pill must be taken every day and not every other day. There is a growing body of degra 100mg preis research on the effects of nsaids on gastrointestinal health. Plavix costs from .60/pill, without insurance coverage.

Oferta obejmuje zatrudnienie na umowę o pracę  w wymiarze jednego, pełnego etatu. Zakres obowiązków obejmuje koordynację działań animacyjnych w poznańskich Klubach Seniora. Praca polega między innymi na zbieraniu danych dotyczących potrzeb i możliwości poznańskich Klubów Seniora i organizacji Poznańskiego Forum Klubów Seniora.

Przedrukowujemy wymagania obowiązkowe pracodawcy:

– Wykształcenie wyższe.

– Minimum czteroletni staż pracy.

– Doświadczenie w pracy z seniorami.

– Doświadczenie w koordynowaniu działań zespołu.

– Doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną.

– Doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów społecznych.

– Doświadczenie w badaniu potrzeb społeczności lokalnej oraz w sieciowaniu.

– Doświadczenie w tworzeniu diagnoz, sprawozdań, analiz.

-Znajomość systemu Windows oraz pakietu Office, umiejętność korzystania z internetu.

-Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

-Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.

-Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Szczegóły oferty wraz z wymaganiami dodatkowymi i opisem sposobu składania aplikacji tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz