Przejdź do treści

„Program Sąsiedzki” dla osób fizycznych, grup nieformalnych i NGO-sów z Poznania

Fragment plakatu promującego zamkowy program sąsiedzki

Do 30 czerwca 2024 r. poznańskie Centrum Kultury Zamek prowadzi nabór do „Program Sąsiedzkiego”.

W ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane inicjatywy społeczno-kulturalne zgłoszone przez osoby fizyczne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe z Poznania. Podmioty te będą realizować swoje pomysły w partnerstwie Centrum Kultury Zamek, który będzie gwarantował ich finansowanie. W ramach programu można realizować:

  • działania sprzyjające różnorodności i równości,
  • projekty służące integracji i wspólnemu spędzaniu czasu wolnego,
  • przedsięwzięcia, których celem jest wspieranie i współtworzenie lokalnych inicjatyw w sąsiedztwie Zamku oraz budowanie więzi sąsiedzkich z bliższymi i dalszymi mieszankami i mieszkańcami Poznania.

W ramach programu Centrum Kultury Zamek będzie wspierać zupełnie nowe inicjatywy na działania sąsiedzkie oraz inicjatywy, które już są  w trakcie realizacji, a brakuje im przestrzeni lub środków na potrzebne materiały. Centrum Kultury Zamek proponuje dwa sposoby  współpracy sąsiedzkiej:

  • inicjatywy sąsiedzkie realizowane w bliskim otoczeniu Centrum Kultury Zamek, na osiedlu Stare Miasto (przestrzenie publiczne, podwórka, miejsca wspólne);
  • inicjatywy sąsiedzkie realizowane w siedzibie Centrum Kultury Zamek przez sąsiadki oraz sąsiadów z bliskich i dalekich dzielnic Miasta Poznania

Bliższe informacje o Programie Sąsiedzkim można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz