Przyłbice dla szpitali i Domów Pomocy Społecznej

Zdjęcie, karton pełen przyłbic

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO w Poznaniu wspiera poznańskie Domy Pomocy Społecznej i szpitale dostarczając do nich przyłbice charytatywnie wyprodukowane przez Studio Okno Druk UV.

Przyłbice w dobie panującej epidemii koronawirusa są bardzo ważnym środkiem ochrony osobistej. Jak wynika z dokonanych przeze mnie poszukiwań internetowych są one znacznie bardziej skuteczne niż maseczki. Ich charytatywną produkcją zajmuje się firma Studio Okno Druk UV. Wyprodukowane przyłbice są transportowane do miejsc docelowych przez pracowników poznańskiego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. Tylko w zeszły czwartek, 17 kwietnia 2020 r. 10 poznańskich instytucji otrzymało 260 przyłbic. Wśród placówek objętych pomocą znalazły się między innymi: Dom Pomocy Społecznej Ugory, Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, DPS Niedziałkowskiego, DPS św. Rocha Poznań, DPS Sielska, DPS Konarskiego, DPS Zakonny Pokrzywno, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpitala UM na ul. Grunwaldzkiej, Szpital Kliniczny imienia Karola Jonschera na ulicy Szpitalnej w Poznaniu i Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ulicy Lutyckiej (Oddział Położniczo-Ginekologiczny).

Firma Studio Druk UV zwraca się z prośbą do darczyńców, którzy mogliby ofiarować gumę elastyczną do produkcji przyłbic. Chęć pomocy można zgłosić pod numerami telefonów: 573 240 981 i 573 241 377 i pisząc maile na adres: agnieszka@studiookno.pl i marzena@studiookono.pl.