Raporty o stanie dostępności

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami nakłada na każdy podmiot publiczny obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności.

Dzięki temu do 31 marca bieżącego roku każdy podmiot publiczny musi przygotować raport dotyczący spełniania minimalnych wymagań w zakresie zapewniania dostępności. Zostały one opisane w artykule 6 ustawy. Raport ten każdy podmiot publiczny musi opublikować na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej, jeśli nie posiada Biuletynu.

Ustawa nakłada także na ministra do spraw rozwoju regionalnego obowiązek opracowania i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej formularza raportu o stanie zapewniania dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Formularz każdy podmiot publiczny musi wykorzystać do sporządzenia raportu.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz