Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej wraz z Fundacją AKME prowadzi na ternie Miasta Poznania Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego.

Oferta Centrum została opracowana z myślą o najmłodszych mieszkańcach stolicy Wielkopolski. Część z nich potrzebuje opieki psychiatryczno-psychologicznej. Misją placówki jest stworzenie im warunków do kompleksowego leczenia i profesjonalnego wsparcia na wszystkich etapach procesu zdrowienia. Centrum niesie pomoc dzieciom i młodzieży borykającym się z różnorodnymi problemami psychicznymi.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Placówka oferuje indywidualną terapię poznawczo-behawioralną, terapię systemową,terapię pedagogiczną i terapię rodzinną. W ramach działań Centrum realizowane są także konsultacje psychiatryczne i prowadzony jest oddział dzienny dla podopiecznych wymagających ciągłej opieki. Odbywają się w nim terapie grupowe, warsztaty umiejętności społecznych oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Centrum mieści się w Poznaniu przy ulicy Naramowickiej 47 D w lokalach 104-105.

Kontakt: tel.: 61 10 26 915 i 61 10 26 916, e-mail: centrum.novam@swps.edu.pl.

Więcej informacji i formularz kontaktowy można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz