Ruszył nabór kandydatur do nagrody im. Macieja Lisa

Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

Rusza kolejna edycja nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa.

Maciej Lis był pełnomocnikiem terenowym Rzecznika we Wrocławiu, który aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, powołanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ubogich.

Nagroda jest także elementem wsparcia i promocji osób oraz organizacji zaangażowanych w działania służące równemu traktowaniu osób z niepełnosprawnościami i poszanowaniu gwarantowanych im praw – czytamy na stronie Biura Rzecznika.

Nagroda sięga 10 tys. złotych brutto i ufundowana ona została przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kandydatów zgłaszają organizacje społeczne i uczelnie wyższe.

„Wiedząc, jak wiele jest osób i organizacji, które mają szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami, chcemy uhonorować najlepszych” – napisali pomysłodawcy.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą e-mailową pod adresem: nagroda.macieja.lisa@brpo.gov.pl do 31 sierpnia 2022 r.

Powinny one zawierać opis działalności kandydatki/kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z ewentualnymi opiniami innych podmiotów o jej/jego działalności.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz