Przejdź do treści

Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Janusza Korczaka

Na zdjęciu statuetka Nagrody im. Janusza Korczaka przyznawana edukatorom i organizacjom

Nagrody im. Janusza Korczaka przyznane. Jury nagrodziło 12 osób oraz wyróżniło 14 kolejnych laureatów.

Wanda Traczyk-Stawska, siostra Małgorzata Chmielewska, Przemysław Staroń  – to tylko nieliczni spośród szerokiego grona docenionych postaci.

Kapituła postawiła sobie za cel docenienie ważnych aktywności społecznych poprzez zwrócenie uwagi na działalność zarówno samych edukatorów, jak i organizacji.

Chodzi tutaj zarówno o nauczycieli, jak i przeróżne instytucje, dzięki którym idee Janusza Korczaka nie zanikły, a są na nowo realizowane w rzeczywistości XXI wieku.

Wydarzenie ma jednocześnie sprzyjać integracji społeczników i osób zaangażowanych w naukę.

Nagroda im. Janusza Korczaka jest przyznawana w trzech kategoriach: „Osoby publiczne”, „Lokalni liderzy edukacji” oraz „Instytucje wdrażające Korczakowskie idee” .

W kategorii osoby publiczne nominowano 12 osób, a Nagrody im. Janusza Korczaka otrzymali:

 • Wanda Traczyk-Stawska, Powstańczyni Warszawska, wieloletnia nauczycielka
 • Krystyna Starczewska, liderka edukacji, twórczyni Liceum Bednarska
 • Siostra Małgorzata Chmielewska, społeczniczka, prezeska fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

 • Tomasz Dangel, twórca Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci
 • Anja Rubik, założycielka Fundacji Sexed.pl działającej w obszarze edukacji seksualnej
 • Przemysław Staroń, nauczyciel i wychowawca, innowator edukacji

Lokalni liderzy edukacji

W kategorii lokalni liderzy edukacji nominowano 24 osoby, a Nagrody im. Janusza Korczaka otrzymali:

 • Małgorzata Michel – badaczka, zajmująca się naukowo m.in. „dziećmi ulicy” jako niewidzialną grupą społeczną
 • Artur Czepczyński – przedsiębiorca, fundator Fundacji Rodziny Czepczyńskich
 • Małgorzata Swędrowska – autorka książek dla dzieci, popularyzatorka czytelnictwa wśród najmłodszych
 • Kira Suchoboichenko – start-uperka, pomysłodawczyni „Międzynarodowego Dnia Plecaka”

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

 • Wioletta Łapczyńska-Nowak – nauczycielka w Szkole Podstawowej w Józefosławiu, propagatorka idei Korczaka
 • Ewa Radanowicz – liderka zmian w edukacji, wieloletnia dyrektorka szkoły w Radowie Małym
 • Jakub Tylman – pedagog, działacz społeczny, pomysłodawca kampanii społecznej „Szkoły bez zadań domowych”
 • Jaśmina Wójcik – artystka wizualna, oddająca w swoich działaniach głos dzieciom, autorka projektów upamiętniających Korczaka.

 Instytucje wdrażające Korczakowskie idee

Nominacje w kategorii „Instytucje wdrażające Korczakowskie idee” były wyjątkowo liczne – zgłoszono 36 instytucji. Kapituła przyznała 5 Nagród im. Janusza Korczaka.

 • Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego, które od sześciu dekad prowadzi korczakowskie obozy i kolonie.
 • Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ, za stworzenie jednego z największych festiwali teatralnych dla dzieci i młodzieży.
 • Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, za stworzenie prężnego, młodzieżowego ruchu społecznego, uświadamiającego rówieśnikom i dorosłym, jak poważnym zagrożeniem jest katastrofa klimatyczna.
 • „Wypożyczalnia Skrzydeł” – Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczynie, za stworzenie w podlubelskiej szkole wyjątkowej biblioteki i centrum szkolnego życia.
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, za ponad trzy dekady pomagania dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym wykorzystywanym seksualnie.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

 • Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom – tutaj dokleić resztę…
 • Fundacja Orange Polska
 • Fundacja SEXED.PL
 • Fundacja Ronalda McDonalda
 • Klub „Wysoki Zamek”
 • Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. J. Korczaka w Zielonej Górze
 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie

Dodaj komentarz