Zgłoś się na EXTRAtrening z Avalon Extreme

Grafika promująca nowy projekt sportów ekstremalnych realizowany przez Fundację Avalon

Fundacja Avalon Extreme rusza z nowym projektem sportów ekstremalnych.Realizowany on jest dzięki wsparciu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W jego ramach odbywać się będą treningi kondycyjno-siłowe, przystosowane poziomem do osób z niepełnosprawnościami.

Projekt obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa i podzielony zostanie na dwa czteromiesięczne cykle.

Rozpoczynają się one w maju 2022i potrwają aż do początku 2023 roku. Treningi objęte programem są całkowicie bezpłatne.

W ciągu 12 miesięcy zrealizowane zostaną dwa cykle cross treningów, dedykowane niepełnosprawnym.

Pierwszy z nich potrwa 4 miesiące i odbywać się będzie w 8 województwach, drugi w kolejnych 8 regionach kraju przez taki sam okres. Zajęcia prowadzone będą w zaadoptowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiektach sportowych.

Pierwszy cykl sportowych przygód rozpocznie się w maju, drugi zaś w październiku 2022 r.

Grupy treningowe poprowadzi doświadczona kadra trenerów, osiągających sukcesy w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Ma to na celu umożliwienie takim osobom realizowania się i pokonywania własnych granic poprzez uczestnictwo w sporcie.

– Dzięki treningom wzrasta wydolność oraz szybkość reakcji, a także sprawność manualna uczestników.Poprawa siły ramion wpływa na szybsze i sprawniejsze poruszanie się na wózku, a także umiejętności sprawnego przesiadania się –

komentuje dla portalu www.niepelnosprawni.pl Przemysław Staniszewski, certyfikowany trener Avalon Extreme z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Lepsza koordynacja ruchowa i sukcesy sportowe zwiększają wiarę we własne możliwości, a wzrost pewności siebie powoduje, że wskazana grupa trenujących jest bardziej skłonna podejmować wyzwania życia codziennego oraz te, pojawiające się w sferze zawodowej.

W opinii trenera zwiększona aktywność fizyczna pozytywnie rzutuje także na życie społeczne i różnego typu relacje międzyludzkie.

Te wszystkie korzystne rezultaty dają się zauważyć na przykładzie wielu grup treningowych. Można dostrzec, że dzięki zajęciom tworzą się między uczestnikami przyjacielskie więzi i wspólnie wspierają się oni w rozwoju.

Fundacja Avalon Extreme zachęca wszystkie ośrodki sportowe, które są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w projekcie.

Zgłoszenia będą przyjmowane od zarządzających obiektami sportowymi, gdzie na co dzień odbywają się treningi.

W sytuacji, w której zainteresowani chcieliby na przykład rozszerzyć swoją ofertę o zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, również zachęca się ich do kontaktu.

Program adresowany jest zatem do trenerów, asystentów, wolontariuszy, a także osób chcących wziąć udział w zajęciach sportowych.

„Treningi finansowane będą ze środków PFRON, nie odbywają się w charakterze wolontariatu, tylko przewidziane jest za ich prowadzenie wynagrodzenie. Pokryte zostaną koszty wynajmu sali oraz drobne doposażenie sprzętowe” – informuje portal www.niepelnosprawni.pl.

Zgłoszenia można wysyłać mailowo na adres: kontakt@avalonextreme.pl.

„Wystarczy zacząć” – to hasło promujące projekt. Jest ono nawiązaniem do kampanii społecznej Avalon Extreme, która ma za zadanie motywować osoby z niepełnosprawnościami do podjęcia aktywności fizycznej.

Treningi mają zachęcić uczestników do otwarcia nowego rozdziału w życiu – który przyniesie lepszą sprawność, zainicjuje nowe kontakty społeczne oraz podniesie komfort w sferze psychicznej czy emocjonalnej.

Parafrazując wspomniane hasło, dodam tylko, że wystarczy po prostu zacząć, a reszta powinna przyjść sama.

Dodaj komentarz