Ceny energii elektrycznej a orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

zdjęcie świecąca na różowo żarówka na czarnym tle

Ustawa, która ma za zadanie wprowadzić zamrożenie cen energii elektrycznej będzie posiadała zapis dotyczący wyższego limitu dla gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami. Podpowiadamy, jak skorzystać ze wspomnianej ulgi.

Powołując się na zasady wytyczone przez ustawę limit dla gwarantowanej ceny prądu dla osób fizycznych wynosi 2000 kWh. Są przewidziane, jednakże ulgi kierowane do części grup społecznych, między innymi dla dużych rodzin (3000 kWh rocznie) oraz dla ludzi z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (2600 kWh rocznie). Wystarczy, że takie orzeczenie posiada jeden z domowników.

W myśl przepisów, w celu uzyskania ulgi, trzeba w pierwszym kroku złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego „Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego”.

Nie należy koniecznie załączać do oświadczenia kopii orzeczenia o niepełnosprawności, ale zakłady energetyczne mogą prosić o jego okazanie dla potwierdzenia danych i tym samym uzyskania wyższego limitu zużycia tańszego prądu.

Oświadczenia należy złożyć nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Dodaj komentarz