Przejdź do treści

Samopomoc i samorzecznictwo opiekunów osób z niepełnosprawnością!

logo projektu dobry początek

5 listopada 2022 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Biurowcu OMEGA w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 79 a odbędzie się konferencja zatytułowana „Samopomoc i samorzecznictwo opiekunów osób z niepełnosprawnością!”

Opieka nad osobą z niepełnosprawnością to często poświęcenie siebie w stu procentach. Nierzadko wiąże się z rezygnacją z własnych potrzeb i planów. Rodzice osób z niepełnosprawnościami stają przed wieloma problemami i życiem pełnym wyzwań. Stowarzyszenie Na Tak zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością zainteresowanych tematem działań samorzeczniczych. Konferencja dotyczyć będzie wypowiadania się we własnym imieniu, wyrównywania szans i przeciwdziałania barierom. Debata będzie dotyczyła również samopomocy i pomocy wzajemnej, udzielanej bez oczekiwania na wsparcie instytucjonalne.

Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami przybliżą uczestnikom wydarzenia działania samorzecznicze. Przedstawią sposoby na radzenie sobie z problemami, jakie spotkali na drodze bycia rodzicem niepełnosprawnego dziecka.

Osoby biorące udział w wydarzeniu poznają odpowiedzi na pytania o to jak i gdzie szukać pomocy w konkretnych sytuacjach.

Dla uczestników wydarzenia przewidziany jest poczęstunek.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji z podopiecznymi. Organizatorzy zapewnią im opiekę na czas trwania konferencji. (wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie udziału podopiecznego)

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2 listopada 2022 r. na adres: stowarzyszenienatak@natak.pl lub telefonicznie: 693 685 785.

logo stowarzyszenia na tak

 

logo funduszy EOG

Ostateczna redakcja artykułu Tomasz Wojczak

 

 

 

 

Dodaj komentarz