Spółdzielnia Socjalna Komunalka dostrzeżona

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne są bardzo ważne dla Komisji Europejskiej. Działając na rzecz promocji tak realizowanych zamówień publicznych Komisja bardzo chętnie wspiera dobre praktyki w tej dziedzinie.

W publikacji „Making Socially Responsible Public Procurement Work: #WeBuySocialEU” wskazana została dobra praktyka z naszego regionu. Spółdzielnia Socjalna Komunalka od 2018 roku realizuje społecznie odpowiedzialne zadanie społeczne na rzecz Gminy Rzgów, znajdującej się nieopodal Konina.

W listopadzie 2017 r. Gmina Rzgów ogłosiła przetarg na odbiór i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych. Przetarg ten został zastrzeżony w celu stworzenia miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy. Zwyciężyła w nim lokalna spółdzielnia socjalna Komunalka. W chwili obecnej w Spółdzielni pracuje 11 osób. Są wśród nich długotrwale bezrobotni i niepełnosprawni. Główną działalnością Spółdzielni Socjalnej Komunalka jest odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych od mieszkańców Rzgowa.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz