Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2021

W dniu 4 stycznia 2021 roku poznański Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo – Mięśniowych rozpoczął realizację programu „Uwierz w siebie – pokonaj własne słabości 2021″.

Projekt ze swoich środków budżetowych współfinansuje Miasto Poznań. Przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mieszkających w Poznaniu. Miejsce  realizacji zadań projektowych to  Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży (WCR) przy ulicy Bułgarskiej 17 w Poznaniu. Uczestnikami programu mogą być osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne. Muszą one mieszkać na terenie Miasta Poznania i być płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania. Beneficjenci projektu będą mogli korzystać z :

– zabiegów rehabilitacyjnych (po przedstawieniu właściwego skierowania zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 06.11.2013 r. DZ.U. z d 2018r., poz. 465 z późn.zm.).

– zajęć terapeutycznych  z psychologiem, pedagogiem i  logopedą

– porad konsultantów, takich jak neurolog, kardiolog, ortopeda, pediatra, fizjoterapeuta z tytułem doktora, lekarz rehabilitacji medycznej, dietetyk, psychiatra

– zajęć grupowych adresowanych do osób powyżej 15 roku życia

– szkoleń i wykładów  prowadzonych przez dietetyka, psychologa i fizjoterapeutę z tytułem doktora

– warsztatów mających na celu rozwijanie zainteresowań

– spotkań w rodzinnej atmosferze

– zajęć związanych z pandemią koronawirusa (profilaktyka, rehabilitacja)

Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 61 8687 688 lub 664 447 879.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz