Trójmiasto z pionierskim programem dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami

Obszar Metropolitalny Trójmiasta wprowadza pionierski na skalę kraju samorządowy „Standard Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnością”. To duży krok, a dodać należy, że program obejmuje takie dziedziny jak: edukacja, dostępność i niezależne życie.

Standard stworzony przez pomorskich samorządowców ma służyć poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin na takich polach jak edukacja, ochrona zdrowia i rehabilitacja, niezależne życie, a także dostępność i mobilność. Wszystko zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Według aktualnych scenariuszy „Standard Minimum” będzie wdrażany w życie między innymi poprzez organizowanie w poszczególnych samorządach opieki wytchnieniowej, finansowanej z budżetu centralnego. Samorządowcy zapewniają, że będą realizować wszelkie rządowe programy dotyczące kameralnych form mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością.

Ponadto dokonają inwentaryzacji własnych zasobów komunalnych pod kątem tworzenia mieszkań dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jest to realizacja zapisów standardów dotyczących niezależnego życia.

Zapowiedziano także modyfikację działania urzędów pracy i promowanie rozwiązań takich jak praca zdalna czy part time job (dzielenie etatu między kilka osób), które sprawią, że prościej będzie podjąć aktywność zawodową i opiekować się osobami zależnymi. Podjęte zostaną także działania w kwestii aktywizacji zawodowej samych osób z niepełnosprawnościami, na przykład bacznie obserwowana będzie sytuacja studentów opuszczających mury uczelni wyższych.

Pierwsza faza tego procesu zmian musi zacząć się jednak od edukacji społecznej – zgodnie z ambitnymi założeniami wszyscy pracownicy sfery publicznej – kierowcy autobusów, nauczyciele, lekarze, urzędnicy itp. powinni zaznajomić się z tematyką niepełnosprawności. Stworzony zostanie również metropolitalny podręcznik savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnością.

Samorządy zrzeszone w Obszarze Metropolitalnym zobowiązały się do podpisania porozumień w sprawie transportu osób z niepełnosprawnościami, a także tworzenia na swoim terenie szkół specjalnych.

„Standard Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnością” przyjęło 59 miast, gmin i powiatów stowarzyszonych w Obszarze Metropolitalnym.

Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj i tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz