Pozytywne przywództwo i pozytywny model zarządzania organizacją

Jutro, to jest w środę, 10 lutego 2021 r. w godzinach od 19:00 do 21:00 społeczność H2H Polska zaprasza na wydarzenie on-line, z którego skorzystają przedstawiciele organizacji pozarządowych.

H2H Polska jest społecznością ludzi opartą o wartości związane z dzieleniem się z ludźmi własnym potencjałem. Społeczność ta powstała po to by wspierać rozwój drugiego człowieka na polu wymiany wiedzy, rozwijania talentów, marki personalnej, relacji międzyludzkich, kariery zawodowej i biznesu.  W trakcie jutrzejszego wydarzenia wystąpi trzech prelegentów, którzy opowiedzą o pozytywnym przywództwie i pozytywnie kierowanej organizacji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny i harmonogram wystąpień można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz