Usługi wytchnieniowe w miejscu zamieszkania

logo fundacji tak dla samodzielności

Fundacja Tak Dla Samodzielności kilka dni temu rozpoczęła realizację zadania publicznego o nazwie „Usługi wytchnieniowe w miejscu zamieszkania”.

Projekt adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów potrzebujących wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Głównym celem przedsięwzięcia jest odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami w sprawowaniu bezpośredniej opieki przez zapewnienie im okresowego zastępstwa oraz czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i w społeczności mieszkańców Miasta Poznania. Jej wymiar to 240 godzin na osobę. Realizacja projektu zakończy się dnia 27 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji i zapisy: kontakt@takdlasamodzielnosci.pl

Program został sfinansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Dodaj komentarz