Ustawa o ekonomii społecznej wesprze niepełnosprawnych?

Na zdjęciu oficjalny projekt ustawy. Na nim leży pióro.

Wsparcie zatrudnienia i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz świadczenie przez podmioty ekonomii społecznej usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej – to główne cele projektu ustawy o ekonomii społecznej – informuje portal www.prawo.pl. Projekt ma być gotowy w I kwartale 2021 roku.

Jak wynika z obserwacji prac Rady Ministrów, już niebawem, bo z końcem marca 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma zaprezentować projekt ustawy o ekonomii społecznej. Za jego realizację odpowiada wiceminister Stanisław Szwed.

Najważniejszym celem projektowanej regulacji ma być „aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, poprzez tworzenie stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych” – twierdzą twórcy projektu.

Ustawa ma zapewnić wsparcie zatrudnienia i włączenia do społeczeństwa osób zagrożonych wykluczeniem, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz świadczenie przez podmioty ekonomii społecznej usług społecznych na rzecz środowisk lokalnych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

 

Dodaj komentarz